Onze proeftuin heeft de belangrijke functie om onze adviezen en mengsels te optimaliseren. Daarnaast is het natuurlijk ook een “etalage” waarmee we kunnen laten zien welke mogelijkheden er zijn. We proberen en zaaien allerlei bestaande en “nieuwe” soorten en mengsels. Er is ook een proef gedaan met groenbemesters om interacties tussen groenbemesters te bekijken en zo hebben we onze groenbemestermengsels kunnen optimaliseren.

In 2022 is er met een drone dit filmpje van de proeftuin gemaakt.