Om de sterke gestegen vraag naar maatwerk en advies te kunnen waarmaken hebben we twee nieuwe adviseurs aangenomen: Marco d’Haens en Kevin Mannens. Team Neutkens heet ze van harte welkom. Hieronder stellen Marco en Kevin zich voor.

Marco d’Haens

Mijn naam is Marco d’Haens, ik ben 24 jaar en afkomstig uit het mooie Hulst in Zeeuws-Vlaanderen. In 2017 ben ik begonnen aan mijn Bachelor Agrotechnologie in Wageningen waarna ik ben doorgestroomd naar mijn Masters Biosystems Engineering die ik dit jaar zal afronden. Na het afronden van mijn studie mag ik mijn opgedane kennis in de praktijk gaan brengen en mijn carrière als adviseur starten bij Zaadhandel Neutkens.

Ik ben afkomstig van een akkerbouwbedrijf waar ik samen met mijn ouders en zus een grote diversiteit aan gewassen verbouw zoals pompoenen, aardappelen en cichorei, maar ook kleinere teelten zoals groene asperges, aardpeer en wortelpeterselie. In 2009 hebben mijn ouders de keuze gemaakt om volledig om te schakelen naar een biologische bedrijfsvoering met als belangrijkste teelt pompoenen. Naast onze akkerbouwtak zijn we ook een verpakkingsbedrijf en wassen en verpakken we een deel van onze gewassen voordat ze naar de supermarkt gaan.

Sander Bernaerts is onze teeltadviseur en helpt ons al jaren om onze groenten succesvol te telen. Afgelopen jaar heb ik bij Sander stage mogen lopen en hebben we samen twee onderzoeken uitgevoerd. Het eerste onderzoek was gericht op het in kaart brengen van mesttekorten in pompoenteelt en het tweede onderzoek richtte zich op het vinden van gewasinteracties in groenbemestermengsels voor Zaadhandel Neutkens. Ik heb veel van mijn stage geleerd en ik heb het ontzettend naar mijn zin gehad, dus ik kijk er enorm naar uit om aan de slag te gaan. Naast het werk voor Neutkens zal ik actief blijven op het biologisch akkerbouwbedrijf en hoop ik het onderzoek met Sander voort te zetten. Ik hoop veel van mijn collega’s, klanten en mede-enthousiastelingen te kunnen leren om in de toekomst goed advies te kunnen geven.

Kevin Mannens

Mijn naam is Kevin Mannens. Ik ben 22 jaar oud en woon in Geleen (LB). Voordat ik meer over mezelf vertel, wil ik eerst uitleggen waarom ik als adviseur voor Zaadhandel Neutkens ga werken.

Ik geloof dat diversiteit een positieve invloed heeft op de weerbaarheid van een bedrijf, neem bijvoorbeeld de positieve effecten op de bodem, de gewassen, de dieren en het bedrijfsresultaat. Ik ben ervan overtuigd dat maatwerk de sleutel is die de deur naar de integratie van diversiteit op een bedrijf opent, ieder bedrijf is immers anders. Ik mag bij Zaadhandel Neutkens mijn kennis en mijn creativiteit inzetten, om ondernemers, door het ontwerpen van zaaizaadmengsels, te helpen de weerbaarheid van hun bedrijf te verhogen.

Ik studeer momenteel nog dier- en veehouderij op de HAS hogeschool en ik ben lid van AJK Zuid-Limburg. Daarnaast speel ik de Steirische Harmonika, dit is een instrument uit de Alpenlanden.

Ik heb nog geen agrarisch bedrijf, maar dat is wel mijn toekomstdroom. Nu ben actief in projectgroepen voor twee gemeenschappelijke tuinderijen. Ook heb ik de laatste jaren bij een fouragehandel gewerkt en was ik regelmatig op het zoogkoeienbedrijf van mijn oom te vinden.

Naar aanleiding van een project bij mijn oom ben ik met Zaadhandel Neutkens in contact gekomen. Mijn oom en ik hadden het idee om na de wintertarwe een groenbemestermengsel te zaaien, specifiek voor het beweiden met de zoogkoeien. We hadden bij andere bedrijven verschillende standaardmengsels bekeken, maar die paste niet bij de doelen die we voor ogen hadden. Maatwerk was voor ons de oplossing en vrij snel kwamen we uit bij Pim Clotscher. Pim heeft ons in dit vraagstuk goed kunnen helpen. Tijdens het gesprek bleek dat Pim actief was in de Biologisch-Dynamische akkerbouw, dit vond ik erg interessant. Ik had Pim later opnieuw benaderd om hem op de hoogte te brengen van het project. Daarnaast had uit gekkigheid gevraagd of er eventueel een stagemogelijkheid bij Zaadhandel Neutkens was, die was er! Ik heb er een super leuke en leerzame stageperiode gehad en ga er nu met veel enthousiasme aan het werk.