Groenbemesters met hoge korting via Urgenda

Na de succesvolle pilot van Urgenda in Zeeland, kunnen boeren nu in het hele land voor 5 hectare korting krijgen op groenbemestermengsels. Deze mengsels helpen bij het verlagen van de kunstmestgift, het onderdrukken van onkruid, verbetering van de bodemstructuur en het verhogen van biodiversiteit.

Binnen deze actie biedt Zaadhandel Neutkens 2 gangbare mengsels 2 mengsels geschikt voor de biologische teelt aan.

Alle aangeboden mengsels hebben een snelle bodembedekking door de ruime hoeveelheid zaaizaad en zijn geschikt voor NKG-teelten. Voor het beste resultaat dienen de groenbemesters voor 15 september te worden gezaaid. Deze actie biedt de boer mogelijkheid om te experimenteren met mengsels met een hoge soortelijke diversiteit.

Meer informatie over deze mengsels

Groenbemestermengsels voor verbetering bodemstructuur en vruchtbaarheid.

De samenstellingen zijn resultaten van jarenlange ervaring in combinatie met testen op proefvelden en in de praktijk. In 2022 zijn er uitgebreide proeven geweest met het testen van mengsels op onkruidonderdrukking.

Optima Rapide NL

Toegelaten voor de biologische landbouw

Groenbemestermengsel speciaal voor fijnzadige gewassen, zoals uien, vlas, suikerbieten en cichorei. Met minimale bewerkingen weg te krijgen. Meer divers en snelle bodembedekker ten opzichte van Optima Non Labour plus. Bevat twee brassica's: gewone tuinkers en huttentut/deder.

Biologisch: Alexandrijnse klaver, phacelia, tuinkers
Gangbaar, algemene ontheffing: huttentut, niger, vlas

Zaaihoeveelheid: 30 - 35 kg per hectare
Zaaien tot half september

Optima Non Brassica

Toegelaten voor de biologische landbouw

Groenbemestermengsel met veel diversiteit. Geschikt voor rotaties met koolgewassen.
Het mengsel bevat geen koolachtige gewassen (brassica's).

Biologisch: Alexandrijnse klaver, phacelia, zomerhaver, zomerwikke, zonnebloem
Gangbaar, algemene ontheffing: niger, olievlas, serradelle

Zaaihoeveelheid: 80 kg per hectare
Zaaien tot half september