Structuurschade aan het perceel

Afgelopen najaar zijn gewassen soms tijdens zeer natte omstandigheden geoogst. In bepaalde gevallen is de oogst zelfs niet gelukt. Het gevolg is dat er percelen liggen met grote structuurschade. Soms met nog veel sporen, geen hoofdgrondbewerking en soms (delen) niet geoogst. Wat te doen met dergelijke percelen?

Sommige gewassen kunnen wat beter tegen een slechte structuur dan andere. De opbrengst van aardappel en graan kan op een slechte structuur nog weleens meevallen. Voor de meeste gewassen geldt dat het teeltrisico te groot wordt op kapotgereden percelen. Veel kosten maken voor een opbrengst die snel 25% lager is, zorgt meestal voor een (te) slecht saldo. In dat geval kan beter de prioritiet liggen op verbetering van de structuur, zodat het jaar erop een gewas kan groeien met een normale opbrengst en minder risico’s.

  • Ga niet bewerken voor het land goed berijdbaar en droog genoeg is. Heb geduld!

  • Wanneer wordt gekozen voor granen of bijvoorbeeld veldboon, kun je je afvragen of woelen of ploegen in het voorjaar verstandig is. Doe dit bij zware grond misschien beter niet. Bewerk zodra de toplaag droog genoeg is en probeer zo snel mogelijk het veld begroeid te krijgen. Woelen kan dan eventueel na de oogst wanneer de bouwvoor vrijwel altijd droger is. Met graan gevolgd door woelen en groenbemester kun je de bodemstructuur na 1 jaar weer wat herstellen

  • Wanneer je kiest voor bijvoorbeeld grasklaver of luzerne, kun je je ook afvragen of diep bewerken zinvol is. Op zware grond wordt het na diep bewerken vaak lastiger om deze gewassen goed erop te krijgen (vocht en een goed zaaibed). De structuur herstelt veel beter wanneer minstens 2 jaar grasklaver of luzerne wordt geteeld. Bij voorjaarsinzaai is het goed de grasklaver of luzerne onder dekvrucht mee te zaaien.

  • Op een slechte structuur is de bemesting belangrijker. Zorg zeker dat gras(klaver) en granen vanaf de start voldoende voeding hebben voor een vlotte weggroei.

  • Het kan vanwege gewasresten of extremen lastig worden om vroeg iets in te zaaien. Je kunt kiezen om te wachten tot het droog genoeg is, dan woelen zodra dit zonder veel versmering in de ondergrond kan. Eventueel kan vroeg een groenbemester worden geteeld. Kies dan voor soorten die weinig risico geven op zaadvorming en zeer goed bewortelen. Denk aan brede mengsels op basis van sorghum en klavers.