Fikse korting op groenbemesters

Bestel met fikse korting

Bestel soortenrijke groenbemesters met flinke korting via Urgenda.

Urgenda is de Campagne 1001ha Soortenrijke Groenbemesters gestart. Hierbij krijgt u +/- 40% korting op 5 hectare Soortenrijke Groenbemesters.

Wij hebben voor dit project 3 biologische en 3 gangbare mengsels.

Actie in het kort:

  • 5 hectare korting op de groenbemestermengsels
  • Mengsels zijn geschikt om tot maart te laten staan
  • Om de grond minder zwaar te bewerken (NKG, niet ploegen)
  • Begeleiding van Urgenda, (Z)LTO en zaadleverancier tijdens om gezamenlijk helpen met duurzame stappen
  • Ook gaan de partijen gezamenlijk kijken of ze meer ruimte kunnen creëren voor akkervogels.

In de zomer van 2022 vond een pilot plaats van soortenrijke groenbemestermengsels voor akkerbouwers. De mengsels die daarvoor beschikbaar waren, waren binnen 1,5 week uitverkocht. Voor 1 op de 3 boeren was dit het eerste experiment met een soortenrijk mengsel en geen van deze boeren is ontevreden. 71% wil zeker door met soortenrijke mengsels met vlinderbloemigen.

  • 33% minder kunstmestgebruik in de vervolgteelt
  • 20% minder dierlijke mestgift
  • Verhoogde onder- en bovengrondse biodiversiteit
  • Gezondere bodem
  • Betere waterberging