Wat te zaaien na 1 juli?

Het voorjaar verliep uiterst moeizaam. Na een najaar met veel geknoei kwam dit voorjaar met veel neerslag en hoge grondwaterstanden niet goed uit. Op sommige percelen zijn teelten mislukt of is er simpelweg geen kans gekomen het geplande gewas te zaaien of planten. Op deze percelen moet waarschijnlijk een nieuw plan gemaakt worden. Soms zijn gewassen deels mislukt. Door mislukkingen is er voor bepaalde late gewassen nog wel wat vraag. Denk aan spinazie en bijvoorbeeld sperzieboon. Peen en rode bieten kunnen ook nog uiterlijk half juli worden. Dit is niet ideaal en er zijn best redenen te noemen om te ontraden maar het kan wel. Teel deze gewassen alleen als het perceel in orde is. Beregenen is meestal een must.

Verbetering van de bodemstructuur

Als een slechte structuur een belangrijke oorzaak is van het probleem moet dit eigenlijk de belangrijkste overweging zijn in de aanpak. Als de structuur slecht is dan heeft het in de regel weinig zin om een hoog renderend gewas te telen. Bovendien wordt een slechte bodemstructuur vrij makkelijk nòg slechter worden waardoor de vervolgschade nog veel meer jaren kost op om te lossen. Kies in dit geval beter voor verbetering van het perceel. Gebruik de zomer en een (hopelijk) drogere periode om wat te doen aan vlakligging, eventueel drainage en een diepere bewerking onder droge omstandigheden. Zaai een groenbedekker of rustgewas.

Opties zijn ook mengsels met bijvoorbeeld Italiaans raaigras, wikke en klavers om wat te doen aan diepe beworteling en tevens wat voer te winnen. Bij zaai in juli zijn 2 snedes nog haalbaar. Maar stel het voer ten dienste van de bodemstructuur en niet andersom. Kijk vooral ook verder in het bouwplan. Een grasgroenbemester kan een goed idee zijn, maar misschien doet het voor de structuur te weinig en probeer je juist de winter bedekt te houden. Bouw vooral zekerheden in. Zorg dat gewassen er op tijd in kunnen en vermijdt risico’s zoals bijvoorbeeld heel laat zaaien van grasklaver, luzerne of bijvoorbeeld graan.

Liever een jaar een minder saldo dan jaren last van een slechte structuur.