Groenbemesters

investeer in een gezonde, vruchtbare bodem

Zorg goed voor de bodem

Groenbemesters zijn vandaag de dag onmisbaar in het bouwplan. Door intensieve teelten, gepaard met krappe bemestingsnormen, zijn goede groenbemesters namelijk cruciaal om de bodemgezondheid en bodemvruchtbaarheid op peil te houden. Neutkens biedt een ruim assortiment groenbemesters, specifiek voor:

  • leveren van organische stof aan de bodem

    gewassen met veel biomassa en intensieve beworteling leveren de nodige organische stof aan de bodem

  • voorkomen en bestrijden van schadelijke aaltjes

    schadelijke aaltjes zorgen voor steeds meer problemen. Een slimme inzet van aaltjesbestrijdende groenbemesters voorkomt en vermindert deze schade

  • verbetering van de bodemstructuur

    intensief en diep wortelende groenbemesters zorgen voor een betere structuur en brengen meer lucht in de bodem

groenbemester kenmerk zaaien tot kg / ha
bladrammenas bestrijdt BCA en M. Chitwoodi half september 20 – 30
meer info
japanse haver bestrijdt Pratylenchus penetrans half september 60 – 80
meer info
gele mosterd bestrijdt BCA en M. Chitwoodi oktober 20 – 30
meer info
tagetes bestrijdt P.p en chitwoodi half september 6 – 8
meer info
Optima Grasmix GLB snel een snede gras november 25 – 40
meer info
Landsberger Gemenge winterhard, geschikt als ruwvoer half september 50 – 70
meer info
Soedangras enorm veel organische stof begin augustus 30
meer info
Italiaans raaigras veel organische stof oktober 25 – 40
Engels raaigras bestrijdt BCA en M. Chitwoodi half september 20 – 30